Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Drogi Kliencie Sklepu The Big Fellow,


Chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie przez Ciebie z witryny internetowej https://sklep.thebigfellow.pl(zwanego dalej „Sklepem”) wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas czyli Administratora. Będziemy to robić w celu realizacji usług z których będziesz korzstać w naszym Sklepie. W pewnych sytuacjach, działania, które podejmujesz w ramach Sklepu, mogą uzasadniać przetwarzanie Twoich danych, oparte na uzasadnionym interesie Administratora. 

 

Podstawa prawna

 

Przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych jest zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa: Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

 

Chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane są przetwarzane tylko po to, aby umożliwić realizację Twoich zakupów oraz dostarczyć Ci informacje o naszej ofercie, które będą dostosowywane do Twoich potrzeb. Zalecamy, abyś zapoznał się z naszą Polityką Prywatności, która pomoże Ci zrozumieć, jakie działania związane z przetwarzaniem danych podejmuje Administrator.

 

 1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest THE BIG FELLOW BARTEK ZIĘCIOWSKI, ul. Uniwersytecka 1/50, 02-036 Warszawa; NIP 7010273097, 382110534, zwany dalej „The Big Fellow”
 2. Twoje dane osobowe gromadzone przez The Big Fellow pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Jest to realizowane głównie podczas procesu rejestracji konta użytkownika, realizacji zakupów w Sklepie, korzystania z usługi Newslettera, a także podczas korzystania z innych funkcji Sklepu, w tym za pośrednictwem plików cookies.
 3. Jeżeli Użytkownik korzysta z linków do zewnętrznych stron internetowych lub usług portali społecznościowych, które są dostępne na stronie Sklepu, The Big Fellow, właściciel portalu społecznościowego oraz dostawca zewnętrznej strony internetowej, pełnią rolę współadministratorów Twoich Dane te są przetwarzane w wyniku korzystania przez Ciebie z wymienionych linków, połączeń, usług itp.

 

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez The Big Fellow?

 

 1. Zakres usług, z których korzystasz, a także zgody, które wyraziłeś na przetwarzanie danych osobowych, w dużej mierze decydują o zakresie Twoich danych, które są zbierane i przetwarzane przez The Big Fellow.
 2. W celu dokonania zakupu lub rejestracji do Twojego konta niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  - dane użytkownika/zamawiającego

- imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
- login oraz hasło, utworzone przez użytkownika (tylko w przypadku rejestracji do swojego konta).

 1. Jeżeli użytkownik dokonuje zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej i wyraża chęć otrzymania faktury VAT, jest on zobowiązany do podania nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Użytkownik, chcąc korzystać z usługi Newslettera, musi podać swój adres e-mail, na który będą kierowane wiadomości z Newslettera.
 3. Administrator może przetwarzać adres IP użytkownika Sklepu, inny identyfikator, czy informacje zbierane za pomocą plików cookies czy innych podobnych technologii, w zależności od ustawień przeglądarki użytkownika.
 4. Gdy Użytkownik kliknie w link do zewnętrznej strony lub skorzysta z linków do portali społecznościowych na stronie, The Big Fellow przetwarza informacje o jego wizycie na stronie Sklepu i przekazuje je dostawcy zewnętrznej strony internetowej lub usług społecznościowych. Informacje te obejmują adres strony, na której aktywowany jest link, datę i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym i adresie IP.

 

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

 

 1. Dane osobowe Użytkownika, który jest zarejestrowany, będą przetwarzane przez okres ważności jego konta. Po wygaśnięciu konta, The Big Fellow ma jednak prawo do przetwarzania pewnej części danych osobowych Użytkownika, w związku z obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) lub uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
 2. Jeżeli przepisy prawa (takie jak ustawa o rachunkowości czy ordynacja podatkowa) wymagają przetwarzania danych osobowych, będą one przetwarzane przez okres określony w tych przepisach.
 3. Z zastrzeżeniem ustępów 1-2, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań przez użytkownika, które ograniczają tę zgodę.
 4. Gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Cel przetwarzania danych osobowych klientów naszego sklepu obejmuje:

 

 1. Realizację transakcji zakupu: Przetwarzamy Twoje dane, aby móc ułatwiać Ci zakupy w naszym sklepie, udoskonalać dostawy i usprawniać reklamacje.
 2. Komunikację: Twoje dane umożliwiają nam komunikację z Tobą w związku z transakcjami, usługami i funkcjonalnościami sklepu.
 3. Prowadzenie działań marketingowych: Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych, takich jak wysyłanie newslettera czy informacji o promocjach.
 4. Udoskonalanie usług: Twoje dane pomagają nam zrozumieć, jak Ty i inni klienci korzystają z naszej strony i usług, co umożliwia nam ciągłe udoskonalanie i dostosowywanie się do potrzeb klientów.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa: Przetwarzamy Twoje dane, aby zapobiegać działaniom niezgodnym z prawem.
 6. Spełnianie obowiązków prawnych: W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązującego prawa, np. w celach księgowych czy podatkowych.
 7. Pamiętaj, że przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawną podstawę, taką jak Twoja zgoda, konieczność wykonania umowy czy nasz uzasadniony interes.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. The Big Fellow jako Administrator Twoich danych osobowych, może na podstawie obowiązującego prawa przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Należą do nich podmioty, które przetwarzają dane na nasze zlecenie, takie jak podwykonawcy naszych usług, czy agencje marketingowe. Mogą to być też podmioty uprawnione do uzyskania danych na mocy obowiązującego prawa, np. sądy czy organy ścigania - jednak tylko w sytuacji, gdy wystąpią z takim żądaniem na podstawie właściwej podstawy prawnej.
 2. Administrator może przekazywać niektóre z Twoich danych osobowych do podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które według oceny Komisji Europejskiej nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazanie tych danych może dotyczyć podwykonawców naszych usług.
 3. Przekazanie Twoich danych osobowych do krajów trzecich, takich jak USA, zgodnie z ust. 2 powyżej, będzie realizowane na podstawie standardowych klauzul umownych. Zarówno my, The Big Fellow, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się w nich do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przed podpisaniem takich klauzul, każdy z naszych kontrahentów, który będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych, jest weryfikowany przez nas. Dodatkowo, oceniamy, czy kraj odbiorcy Twoich danych osobowych zapewnia skuteczną ochronę prawną i możliwość dochodzenia Twoich praw, lub czy możemy zagwarantować bezpieczeństwo poprzez inne środki uzupełniające. W ramach współpracy, nasi kontrahenci zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa i natychmiastowego przekazywania nam wszelkich informacji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo i zakres przetwarzania Twoich danych. Prowadzimy regularne kontrole przetwarzania danych przez kontrahentów i mamy prawo do wydawania zaleceń, a także do natychmiastowego zakończenia współpracy.
 4. Gdy Komisja Europejska podejmie decyzję stwierdzającą, że określone państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, przekazanie Twoich danych osobowych do tego kraju może również nastąpić w oparciu o tę decyzję.
 5. Jeżeli nie ma decyzji Komisji Europejskiej, ale są stosowane standardowe klauzule umowne, Twoje dane osobowe przekazywane będą tylko w wyjątkowych okolicznościach, takich jak potrzeba realizacji zawartej z nami umowy. Także w tym przypadku, dokładnie weryfikujemy każdego z naszych kontrahentów, którzy będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych, w celu zapewnienia ich najwyższego stopnia bezpieczeństwa.
 6. W każdej chwili masz możliwość uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego, wysyłając odpowiedni wniosek na adres Administratora.

Firmy i łącza zewnętrzne

 1. Firmy zewnętrzne mogą posiadać na naszej stronie Sklepu łącza do swoich witryn, wtyczek i aplikacji. Jeśli odwiedzacie Państwo te zewnętrzne strony korzystając z zamieszczonych na naszej stronie Sklepu łączy, aplikacji lub wtyczek, operatorzy tych stron mogą zbierać lub udostępniać informacje o
 2. Firmy zarządzające witrynami zewnętrznymi wykorzystują informacje zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może różnić się od zasad określonych w naszej Polityce Prywatności.
 3. Zalecamy zapoznanie się z warunkami polityki prywatności opublikowanymi na witrynach zewnętrznych, aby uzyskać informacje na temat zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych, które przyjęli ich administratorzy. Administrator Sklepu nie ma kontroli nad witrynami zewnętrznymi.
 4. Na naszej stronie Sklepu mogą występować linki do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok, które można rozpoznać po firmowym logo. Po kliknięciu w jeden z tych linków, zostaniesz przekierowany na odpowiednik naszej strony na danym portalu społecznościowym. Takie przekierowanie inicjuje połączenie z serwerami wymienionych portalów społecznościowych.
 5. W sytuacjach opisanych w ust. 1-4, informacja o wizycie na stronie Sklepu może być przekazana na serwery witryn zewnętrznych oraz mediów społecznościowych. Dodatkowo, mogą być przekazane dalsze dane do dostawców usług społecznościowych oraz dostawców usług na witrynie zewnętrznej. Mogą one obejmować, na przykład, adres strony, na której jest aktywowany link, datę i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym i adresie IP.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych: Możesz żądać pełnej informacji o tym, czy i w jaki sposóbThe Big Fellow przetwarza Twoje dane, w tym o celu, zakresie i sposobie przetwarzania. Informacje te powinny obejmować również dane o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.

 

 1. Prawo do dostępu do danych: Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane przez nas. Oznacza to, że możesz żądać kopii danych, które o Tobie przechowujemy, oraz informacji o źródle, z którego pochodzą te dane, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do utrzymania tajemnicy w tym zakresie.
 2. Prawo do poprawienia danych: Możesz żądać poprawienia, uaktualnienia lub uzupełnienia swoich danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Możesz zażądać czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania swoich danych, jeżeli na przykład kwestionujesz ich poprawność.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do otrzymania swoich danych w formie umożliwiającej ich przeniesienie do innego administratora danych.
 6. Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych: Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

 

Pamiętaj, że wszystkie te prawa mogą podlegać pewnym ograniczeniom, na przykład gdy jesteśmy zobowiązani prawnie przechowywać Twoje dane. Zawsze powinieneś skontaktować się z administratorem danych, aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach i jak je zrealizować.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez The Big Fellow?

 

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu sprzedaży towarów oraz świadczenia usług musi mieć podstawę prawną zgodną z aktualnymi przepisami. Niezbędność do wykonania umów, takich jak regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach z których korzystasz, stanowi taką podstawę.
 2. Dopasowywanie treści usług do Twoich zainteresowań, jak również realizowanie przez nas różnych usług, a także zapewnienie bezpieczeństwa, przeprowadzanie pomiarów, analiz oraz udoskonalanie naszych usług i prowadzenie własnego marketingu, opiera się na tzw. uzasadnionym interesie The Big Fellow jako administratora danych.
 3. Podejmowanie przez Ciebie różnych aktywności na stronie Sklepu, takich jak klikanie w linki do witryn zewnętrznych czy portali społecznościowych, również podlega przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
 4. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, które mogą obejmować profilowanie, oraz w celach analitycznych, będziemy polegać na Twojej dobrowolnej zgodzie, którą możesz wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.
 5. Decyzja o wyrażeniu zgody jest całkowicie dobrowolna i masz możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika

 

 1. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, do wniesienia sprzeciwu przeciwko procesom przetwarzania danych, które są realizowane przez The Big Fellow na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W sytuacji takiego sprzeciwu, prawo do kontynuowania przetwarzania danych przez Administratora zachodzi jedynie w przypadku, gdy są istotne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec praw, wolności i interesów użytkownika.
 2. Użytkownik ma także możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez którekolwiek podmiot jest niezgodne z prawem.

 

Bezpieczeństwo

 

 1. Aby zagwarantować prywatność i ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu, Administrator podejmuje wszystkie konieczne kroki i możliwe
 2. W celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, Administrator stale przeprowadza analizę ryzyka.
 3. Administrator gwarantuje, że do danych mają dostęp wyłącznie osoby uprawnione oraz te, z którymi Administrator zawarł umowy dotyczące powierzenia lub udostępnienia danych.
 4. Wszystkie podmioty współpracujące z Administratorem muszą zapewnić zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych na zlecenie Administratora, co jest zapewniane poprzez podjęcie przez Administratora koniecznych działań.
 5. Aby zminimalizować skutki potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa danych, Administrator zastosował techniki szyfrowania danych.
 6. Użytkownik powinien zachować poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Po zakończeniu korzystania ze Sklepu, Administrator zaleca Użytkownikowi wylogowanie się.

  

Polityka dotycząca ciasteczek

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do The Big Fellow.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

 

Co to są ciasteczka?


Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używamy ciasteczek?


The Big Fellow używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Pozostałe informacje

 1. Aby dostosować zawartość strony do osobistych preferencji i zainteresowań Użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Administrator, korzystając z informacji o produktach wybranych przez Użytkownika, promocjach, z których skorzystał, oraz materiałach przeglądanych w Sklepie, może przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę produktów i usług w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem uzyskania jego zgody. Warto jednak podkreślić, że zautomatyzowane przetwarzanie czy profilowanie nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych, ani nie wpłynie w istotny sposób na sytuację Użytkownika.
 2. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres: lucyna@thebigfellow.pl

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl